Зарубіжна література 11 клас

Виклики сучасного світу. Значення літератури та культури для збереження миру й духовності. Роль вітчизняної перекладацької школи для популяризації світової літератури й формування українського читача. Літературні премії світу, письменники-лауреати та їхній внесок у боротьбу за мир і духовність .

Німеччина.Німецьке Просвітництво та його вплив на розвиток Європи. Йоганн Вольфґанґ Ґете (1749 – 1832). «Фауст» (І ч.), останній монолог Фауста (ІІ ч.).Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світовоїкультури. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика.

РМ 1 (усно). Пошуки сенсу буття й призначення людини у п’єсі «Фауст» Й. Ґете. Образ Фауста як утілення динамізму нової європейської цивілізації ( Характеристика образу Фауста).

Опозиція Фауст – Мефістофель. Фауст і Маргарита. Жанрова своєрідність твору.


Трагедія Й.В. Гете «Фауст». Зіткнення двох світоглядів: Фауст і Вагнер (урок В.Мухіна)


Трагедія Й.В. Гете «Фауст». Духовні пошуки доктора Фауста ( урок В.Мухіна)


Модерністська проза початку ХХ ст. (загальна характеристика).Світоглядні й естетичні засади модернізму, його художнє новаторство. Модерністські явища в художній прозі на початку ХХ ст. Ф. Кафка, Дж. Джойс і М. Пруст як зачинателі модернізму в європейській прозі.

Німецькомовна проза Франц Кафка (1883 1924). «Перевтілення».Життя і творчий шлях Ф. Кафки. Зображення відчуження особистості в новелі «Перевтілення».

Презентація "Франц Кафка." ( авторка А.Химинець)


Освітній відеоролик " Франц Кафка" ( автор Валентин Кошелевський )


Образ Грегора Замзи: проблемність, метафоричність, символічність. Розкриття у творі світового буття як абсурдного. Особливості композиції, функції фантастики. Характерні риси стилю Ф. Кафки, поєднання реалістичних і міфологічних елементів у гротескному світі.


Росія. Михайло Опанасович Булгаков (1891 1940). «Майстер і Маргарита». Морально-філософський зміст «єршалаїмських» розділів твору.


Світ біблійної давнини в романі М.Булгакова Майстер і Маргарита.pptx

Відео "Михайло Булгаков"втор А. Орленко )

Творчiст__учителя-_творчiст__учня_Фанфiк.doc

Трагізм долі митця (майстра). Проблеми кохання й творчості. Засоби комічного (сатира, сарказм, пародія та ін.) й трагічного (гротеск, трансформація простору й часу та ін.).

М. Булгаков Майстер і Маргарита. Загальна характеристика твору. Аналіз розділу1частини першої.pptx


Контрольна робота№ 1 . Твір у вигляді есе.

Самотність людини в світі абсурду (за новелою Ф. Кафки "Перевтілення") або Проблема Добра і Зла в романі М. Булгакова "Майстер і Маргарита».


Розмаїття течій модернізму й авангардизму в європейській ліриці XX ст. Франція.Ґійом Аполлінер (Вільгельм Альберт Володимир Олександр Аполлінарій Костровицький, 1880 – 1918). «Зарізана голубка й водограй», «Міст Мірабо». Ґійом Аполлінер – поет-авангардист. Зв’язок поезії митця з естетикою кубізму, своєрідність «сюрреалізму» письменника, його художні новації в царині лірики. Збірки «Алкоголі. Вірші 1898 – 1913 рр.», «Каліграми. Вірші Миру і Війни». Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Тема кохання й часу у вірші «Міст Мірабо». Верлібр у творчості Ґійома Аполлінера.


Аполінер.pptx

Презентація " Зарізана голубка й водограй" ( автор Я.Микита)

Росія. Анна Андріївна Ахматова .А. А. Ахматова й акмеїзм. Етапи творчості мисткині. Провіднітеми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, «щоденниковість» і психологізм.


Анна Ахматова .Поема «Реквієм». Поема «Реквієм» як відображення особистої й суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері.

Володимир Володимирович Маяковський «А ви могли б?..», «Послухайте!», «Борг Україні». В. В. Маяковський – поет-новатор, уплив футуризму на поетику митця. Протиставлення ницої буденності й прагнення ліричного героя до іншого (омріяного) світу в ранній ліриці. Особливості віршованої системи В. В. Маяковського. Метафоричність образів, поетична мова.


РМ. 2 (письмово). Тези доповіді " Поезія модерністів(аналіз однієї за власним вибором). "

КР 2. «ШЕДЕВРИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ЛІРИКИ І ПОЛОВИНИ XX СТ.» (різнорівневі завдання)

Розвиток жанру антиутопії у XX ст.: ознаки та представники.Велика БританіяДжордж Оруелл.«Скотоферма». Зв’язок творчості Дж. Оруелла із соціально- історичною ситуацією доби. Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця. Боротьба проти страху й рабської покірності в суспільній свідомості. Образ головного героя в динаміці. Поетика антиутопії (фантастика, мова, символи, алегорії та ін.).

Німеччина. Епічний театр Б. Брехта: теоретичні засади й художня практика . Бертольт Брехт (1898 – 1956). «Матінка Кураж та її діти». Б. Брехт – драматург-новатор. Зображення війни як засобу збагачення в драмі «Матінка Кураж та її діти». Ідеїпопередження та риси «епічного театру» в п’єсі.

Генріх Белль (1917 1985). «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».Життєвий і творчий шлях письменника. Засудження антигуманної сутності Другої світової війни, її руйнівних наслідків для людства в оповіданні «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…».

Позакласне читання.Рей Бредбері «Кульбабове вино».

Німецькомовна поезія. Пауль Целан (1920 – 1970). «Фуга смерті».Віхи життя й творчості Пауля Целана. «Фуга смерті» – один із найвідоміших творів про Голокост. Художнє новаторство митця.

Художній світ П.Целана.png
Image 2.png

РМ . Твір – роздум за вивченими творами. « Війна – жорстокіше немає слова…" або "Романи – антиутопії – романи перестороги Людству."

КР . Антиутопія у світовій літературі. Проблема війни ймиру в літературі ХХ ст. (різнорівневі завдання)

Загальна характеристика провідних тенденцій прози другої половини ХХ ст. Ернест Міллер Гемінґвей (1899 – 1961). «Старий і море». Віхи життя й творчості митця. «Кодекс честі» героїв Е. М. Гемінґвея. Реалістичний, міфологічний і філософський плани повісті «Старий і море». Символіка образів (риба, море, рибалка, хлопчик та ін.). ОбразСантьяго. Ознаки притчі у повісті.

Ґабріель Ґарсіа Маркес (1927 – 2014). «Стариган із крилами».Короткі відомості про життя митця, лауреата Нобелівської премії. Специфіка «магічного реалізму» Ґ. Ґарсіа Маркеса. Синтез реального і фантастичного в оповіданні Ґ. Ґарсіа Маркеса «Стариган із крилами».

Г.Маркес. Стариган з крилами.doc

ПЧ – 2. Пауло Коельо «Алхімік». Моральні уроки книги, її притчевість.


Провідні тенденції в драматургії ІІ пол. ХХ ст.Формування «театру абсурду» як явища театрального авангарду в 1950-1960-х рр., його провідні ознаки. Огляд здобутків митців («Гостина старої дами» Ф. Дюрренматта,«Санта-Крус» М. Фріша, «Носороги» Е. Йонеско, «Чекаючи на Годо» С. Беккета). Жанрові новації (драма-притча, трагікомедія та ін.). Значення іронії, гротеcку у творах.Література постмодернізму. Постмодернізм – одне із найяскравіших літературних явищостанніх десятиліть ХХ – початку ХХІ ст. Постмодерністське мистецтво: елітарна й масова культура.


Милорда Павич (1929 2009). «Скляний равлик».Короткі відомості про митця. Утілення в оповіданні «Скляний равлик» рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину». Варіанти фіналу твору як ознака стилю М. Павича. Значення центральної метафори.

Хуліо Кортасар (1914 – 1984). «Менади». Короткі відомості про письменника. Фантасмагорична картина безумства натовпу в оповіданні Х. Кортасара «Менади». Відображення сучасних соціальних, психологічних, етичних проблем у творі. Специфіка індивідуального стилю митця: поєднання реалістичних і фантастичнихелементів, калейдоскопічність подій, символіка, метафоризм, пародія.

Маркус Френк Зузак . «Крадійка книжок». Короткі відомості про митця. «Крадійка книжок» - роман про Другу світову війну. Історія життя дівчинки Лізель Мемінґер.Викриття згубного впливу нацизму у творі.

КР - 4. Твір. Моральні уроки класичної та сучасної літератури.

Узагальнення і систематизація вивченого. Презентація проєктів «Книга, яка змінила мене»